WASTEENERGY A.E.

Η εταιρεία WASTEENERGY A.E. ιδρύθηκε τέλη του 2012 στα Ιωάννινα Ελλάδος, ως μέρος του προγράµματος WasteEnergy της σουηδικής μετόχου εταιρείας SCIN AB & Partners.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της WASTEENERGY A.E. επικεντρώνονται στον τομέα Waste–to–Energy, προσφέροντας εμπορικές, κατασκευαστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι κυριότεροι τομείς εξειδίκευσης της εταιρείας εστιάζονται:

  • Στην παραγωγή συνεχής ενέργειας (με σχεδόν μηδενικές εκπομπές) από ένα πλήθος πηγών αερίων, συμπεριλαμβανομένου και τα μέχρι πρότινος μη εκμεταλλεύσιμα αέρια χαμηλής ενεργειακής αξίας
  • Στην Κατασκευή και διαχείριση καινοτόμων και υψηλής απόδοσης μονάδων βιοαερίου
  • Στις Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων

 

Η WASTEENERGY A.E. & Partners στοχεύει είτε στην εγκατάσταση και υποστήριξη των καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων της με απευθείας πώληση  στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς /φορείς (ιδιωτικούς ή δημόσιους), είτε στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση της τεχνολογίας από την ίδια την εταιρεία, ή των επενδυτικών σχημάτων κάτω από διάφορες μορφές συνεργασίας με τους παραγωγούς/ φορείς. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται πλήρως από ένα δίκτυο, ομάδα ανθρώπων με πολυετή εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας.

Η WASTEENERGY A.E. προσφέρει στον τομέα της ενέργειας καινοτόμες λύσεις οι οποίες είναι επενδυτικά αποδοτικές και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Εταιρικός Σκοπός

Κύριος σκοπός της WASTEENERGY A.E. είναι να συνδυάσει και να κατευθύνει καινοτόμες και «πράσινες» λύσεις, διαδικασίες και ιδέες με απώτερο στόχο να συμμετέχει ενεργά στην επίλυση κρίσιμων κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων, μετατρέποντάς τα σε έξυπνες, κερδοφόρες και πολύτιμες οικολογικά πηγές παραγωγής ενέργειας.

Άνθρωπος κ Περιβάλλον

Η WASTEENERGY A.E. στοχεύει στο να είναι μέρος της λύσης των τρεχόντων περιβαλλοντικών ζητημάτων και να επηρεάσει θετικά τον τρόπο ζωής και την αντίληψη των ανθρώπων γύρω από αυτά. Αυτή είναι μία θεμελιώδης αρχή της εταιρίας, πλήρως εφαρμοσμένη στο σκοπό και τους στόχους της εταιρίας και αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής της εταιρίας. Στην WasteEnergy Α.Ε. είμαστε πεπεισμένοι, ότι το κέρδος, οι άνθρωποι και το φυσικό περιβάλλον είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες στην εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

Οργάνωση

Η WASTEENERGY A.E. αποτελείται προς το παρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο, το γενικό διευθυντή και μία επιτροπή εξωτερικών συμβούλων που προέρχονται από το δίκτυο δραστηριοποίησής μας με σκοπό την υποστήριξη και τη διαχείριση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επεκταθεί στο άμεσο μέλλον στον τελικό αριθμό των επτά (7) μελών με σχετική γνώση και εμπειρία του αντικειμένου, ανάλογα πάντα με τις παρούσες εταιρικές ανάγκες. Όλα τα έργα της εταιρίας συντονίζονται άμεσα από τη WasteEnergy και εκτελούνται από τις εξειδικευμένες ομάδες της, από το δίκτυο διεθνών συνεργατών και από προσεκτικά επιλεγμένους τοπικούς συνεργάτες στρατηγικής σημασίας.

Καθαρή παραγωγή ενέργειας (Waste-to-Energy-WtE)

Η WASTEENERGY A.E. προσφέρει µια σειρά από καινοτόµες λύσεις για παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας µε σχεδόν µηδενικές εκποµπές.
Αυτό επιτυγχάνεται με την α) Αξιοποίηση εξαιρετικά ενεργειακά χαμηλής ποιότητας αερίων από διάφορες εφαρμογές και β) Εγκατάσταση μονάδων παραγωγής βιοαερίου υψηλής απόδοσης από αναερόβια χώνευση βιομάζας.
Η εξειδίκευση του προσωπικού μας, η ευελιξία, η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και δεκαετίες πείρας και προσωπικής ενασχόλησης με κάθε έργο ξεχωριστά, εγγυούνται την εφαρμογή ειδικά κατά περίπτωση προσαρμοσμένων βέλτιστων λύσεων και την εξασφάλιση σταθερής και αξιόπιστης παραγωγής ενέργειας.

WasteEnergy A.E.
Αγίας Μαρίνας 25
45 221 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ.: 2651 303 753
Φαξ.: 2651 306 109
Α.Φ.Μ. 997.535.982
IBAN EUR: GR86 0140 7700 7700 0200 2015 288
BIC: CRBAGRAA

SCIN AB
BioBox-e
BioBox-e
EECT-Turbomachinery
FlexEnergy
EnerCore
Holland Renewable Energy Technologies BV