wasteenergy logo THE CLEANEST ENERGY SOLUTIONS

Ανακοινώσεις / Δημοσιεύσεις

Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γ.Σ.
της 25 Σεπτεμβρίου 2016

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
WASTE ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «WasteEnergy Α.Ε.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της WASTE ENERGY Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Κυριακή ώρα 14:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας Γερακάρη 7, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  • 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 2ης εταιρικής χρήσης της WASTE ENERGY Α.Ε. για την περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
  • 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 2ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015 – 31/12/2015).
  • 3. Έγκριση αμοιβών λόγω σύμβασης και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει..
  • 4. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν η Εταιρεία ενημερώνει του μετόχους για τα εξής:

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους, στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία, όπως επίσης και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους, για τη Γενική Συνέλευση.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 3 αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι 3 φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ΚΝ 2190/1920 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο 15 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

WasteEnergy A.E.
Μαρίκας Κοτοπούλι 17,
45 445 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ.: 2651 303 753
Φαξ.: 2651 306 109
Α.Φ.Μ. 997.535.982
IBAN EUR: GR86 0140 7700 7700 0200 2015 288
BIC: CRBAGRAA

 

 

 

SCIN AB
BioBox-e
BioBox-e
EECT-Turbomachinery
FlexEnergy
EnerCore

ΕΤΟΣ 2016 Πρόσκληση 25-09-2017 Έκθεση Ισολογισμού 2016 Ισολογισμός 2016
ΕΤΟΣ 2015 Πρόσκληση 25-09-2016 Έκθεση Ισολογισμού 2015 Ισολογισμός 2015
ΕΤΟΣ 2014 Πρόσκληση 30-07-2015 Έκθεση Ισολογισμού 2014 Ισολογισμός 2014