wasteenergy logo THE CLEANEST ENERGY SOLUTIONS

Μοναδική λύση για ανενεργούς ΧΥΤΑ

Tο περιβαλλοντικό πρόβλημα

Οι ανενεργές χωματερές παράγουν αέρια τα οποία, όταν αποβάλλονται ελεύθερα στην ατμόσφαιρα ή το έδαφος, ρυπαίνουν το περιβάλλον για πολλές δεκαετίες. Επίσης αποτελούν χώρους στους οποίους είναι αυξημένος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς με ότι αρνητικές συνέπειες αυτό συνεπάγεται.

Η ορθή διαχείριση του βιοαερίου που προέρχεται από αυτούς τους χώρους είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο τον επιστημονικό κόσμο αλλά και την ανθρώπινη κοινωνία.

Ο ρυθμός παραγωγής βιοαερίου μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με την ηλικία του χώρου διάθεσης των απορριμμάτων. Δηλαδή όσο πιο πολλά χρόνια είναι ανενεργή μία χωματερή ή ανενεργός ένας ΧΥΤΑ τόσο λιγότερη παραγωγή βιοαερίου θα παράγει.

Σύμφωνα με την EPA (Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος), το μεθάνιο που παράγεται από την αποσύνθεση οργανικών ουσιών σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, μη διαχειριζόμενο είναι 20 φορές πιο δραστικό από ό, τι το διοξείδιο του άνθρακα, στην παγίδευση θερμότητας από τον ήλιο (φαινόμενο του θερμοκηπίου).

Εκτός του μεθανίου και του διοξειδίου του άνθρακα στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων παράγονται και άλλα
αέρια τα οποία ναι μεν βρίσκονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις αλλά είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

tree

Η μοναδική λύση

Επωφεληθείτε των ανενεργών χωματερών με την εγκατάσταση του Ener-Core Power Oxidizer EC 250

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλείται, έχει τώρα μια μοναδική λύση!

Ener-Core Power Oxidizer™ EC 250

Η μόνη λύση για αέρια που παράγονται από ανενεργούς χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.

Ο Ener-Core Power Oxidizer™(EC), ο οποίος δουλεύει με αέρια χαμηλής θερμιδικής αξίας, είναι ο μοναδικός σταθμός που μετατρέπει το πρόβλημα σε αποδοτική και κερδοφόρα χρήση.

Η παραγωγή καθαρής ενέργειας από πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως ΧΥΤΑ, αναερόβιες διεργασίες, ανθρακωρυχεία, ανόρυξη πετρελαίου, βιομηχανικές δραστηριότητες κτλ., ήταν προβληματική με τις έως τώρα συμβατικές τεχνολογίες.

Ο EC250 χωρίς απαίτηση για επεξεργασία καυσίμου, παράγει ενέργεια από μέχρι πρότινος μη εκμεταλλεύσιμα ρυπογόνα αέρια, προσφέροντας έτσι μια καθαρή ενεργειακή λύση.

Ο Ener-Core Power Oxidizer™ είναι ο συνδυασμός ενός συστήματος οξείδωσης (αντί για συμβατικό κινητήρα εσωτερικής καύσης) και αεριοστροβίλου της FlexEnergy, ο οποίος δημιουργεί ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας µε σχεδόν μηδενικές εκπομπές ρύπων και με ένα ευρύ φάσμα αέριων καυσίμων. Το σύστημα δέχεται αέριο καύσιμο περιεκτικότητας 5% σε μεθάνιο (μετά από αραίωση), το οποίο και απορροφά µε αέρα πριν την οξείδωση. Επιπλέον, ο Ener-Core Power Oxidizer™ μπορεί να διαχειριστεί αέριο καύσιμο που περιέχει υγρασία και σιλοξάνες.

Πλεονεκτήματα ενός Ener-Core Power Oxidizer™

 • Εξαλείφει την ανάγκη για συµπίεση αερίου και πρότερη αφαίρεση σιλοξανών.
 • Λειτουργεί εξίσου καλά στο 100% (1000 Btu / ΕΕΤ), το 50% (500 Btu / ΕΕΤ), 15% (150 Btu / ΕΕΤ) και 5% (50 Btu / ΕΕΤ) καυσίµου µεθανίου.
 • 
Λειτουργεί καθαρά και αποτελεσµατικά µε ένα ευρύ φάσµα καυσίµων, συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων µε διαφορετικό ενεργειακό περιεχόµενο.
 • 
Παράγει εκποµπές NOx, CO, VOC κάτω από 1 ppm, σηµαντικά χαµηλότερα από εκείνα άλλων σταθµών και πυρσών καύσεως.
 • 
Ενσωµατώνει δύο δοκιµασµένες και αποτελεσµατικές τεχνολογίες – τεχνολογία αεριοστροβίλου αερίου σε συνδυασµό µε θερµική οξείδωση – µε έναν πρωτοποριακό τρόπο.
 • Προσαρµόζεται για να ταιριάζει µε τη διαθέσιµη ενέργεια φυσικού αερίου.

 • 
Χαµηλό κόστος συντήρησης.


Καθαρή παραγωγή ενέργειας

(Waste-to-Energy-WtE)

Η WASTEENERGY σας προσφέρει µια σειρά από καινοτόµες λύσεις για παραγωγή ενέργειας µε σχεδόν µηδενικές εκποµπές. Οι λύσεις αυτές στρέφονται γύρω από την παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας (συµπαραγωγή ενέργειας) από ένα ευρύ φάσµα πηγών καυσίµων, συµπεριλαµβανοµένων και των αερίων χαµηλής ποιότητας.
Ευέλικτες, “πράσινες” λύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας

ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ!

 • -ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 3 - 5 έτη!
 • -ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 2,2 GW το χρόνο!
 • -Εκπομπές (NOx, CO, VOCs) : < 1ppm!
 • -Χαμηλό κόστος συντήρησης!
 • -Μεταφερόμενο όποτε χρειαστεί!
Εγκαταστήστε τώρα τον Ener-Core Power Oxidizer™ EC 250, ο οποίος λειτουργεί με το ευρύτερο φάσμα καυσίμων ακόμη και με περιεκτικότητα μεθανίου μόλις 5%, και κερδοφορήστε για πολλά χρόνια στον τομέα της ενέργειας.
Η εταιρεία WASTEENERGY είναι µία εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή εµπορικών, κατασκευαστικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών στον τοµέα Waste-to-Energy. Αποτελεί θυγατρική της SCIN AB, Σουηδικής εταιρείας επενδύσεων.
Η WASTEENERGY έχει συνάψει µια εταιρική σχέση µε την EECT-Turbomachinery ώστε να πωλεί, να εγκαθιστά και να υποστηρίζει την καθαρότερη παγκοσµίως, πράσινη ενεργειακή πλατφόρµα, κατασκευής FlexEnergy.