wasteenergy logo THE CLEANEST ENERGY SOLUTIONS

Μη καίτε αέρια απόβλητα

Το πρόβληµα

Χρησιµοποιείτε βιοµηχανικό πυρσό;

Καίτε αέρια απόβλητα;

Μήπως καίτε έσοδα;

Η διαδικασία της καύσης δεν αποφέρει κανένα όφελος. Αντ΄αυτού, βλάπτει το περιβάλλον και υποβαθµίζει την ποιότητα ζωής. Επιπλέον καίτε στην πραγµατικότητα πολύτιµα έσοδα.

Κερδίστε χρήµατα και σώστε το περιβάλλον.

Γιατί να σπαταλάµε ενέργεια και χρήµα µέσω µιας ρυπογόνου διαδικασίας; Υπάρχει τώρα η τεχνολογία που µπορεί να µετατρέψει το πρόβληµα σε όφελος.

Χώροι υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, διυλιστήρια, εξορυκτικές δραστηριότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου, είναι ορισµένες από τις δραστηριότητες που µπορούν να αξιοποιήσουν, τα µέχρι πρότινος αέρια απόβλητά τους και να παράγουν ηλεκτρική και ωφέλιµη θερµική ενέργεια ελαχιστοποιώντας τις πιέσεις στο περιβάλλον.

Η Λύση

Ένα ολοκληρωµένο και αποδοτικό σύστηµα το οποίο µετατρέπει τη χαµένη ενέργεια σε επικερδή καθαρή ενένργεια, µε σχεδόν µηδενικούς ρύπους.

Flex Turbine ΜΤ250™

Συµπαραγωγή Ηλεκτρικής – Θερµικής Ενέργειας(CHP)

Ο MT250 λειτουργεί επιτυχώς σε ποικίλα περιβάλλοντα/συνθήκες.

Το σύστηµα 250kW παρέχει καθαρό, συνεχές ρεύµα σε µια εγκατάσταση, ενώ ανακτά θερµότητα για µεγαλύτερη αποδοτικότητα στη θέρµανση, ψύξη και συστήµατα ζεστού νερού στον χώρο. Είναι ο πιο αξιόπιστος και µε την καθαρότερη καύση αεριοστρόβιλος, κατάλληλος για βιοµηχανικές ή εµπορικές εφαρµογές εγκαταστάσεων, όπως ΧΥΤΑ, διυλιστήρια, χαλυβουργεία και οποιαδήποτε βιοµηχανική διεργασία που δροµολογεί απόβλητα αέρια προς καύση µε πυρσό.

Η τεχνολογία FlexEnergy δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να παράγουν συνεχή ενέργεια από αέρια χαµηλής ενεργειακής αξίας, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουν exeretika χαµηλές εκποµπές ΝΟx, CO και Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ).

Παραγωγή Πετρέλαιου & Φυσικού Αερίου

Καύσιµα υδρογονανθράκων µπορεί να προκύψουν από πολλές λειτουργίες κατά τη διαδικασία ανάκτησης πετρελαίου / φυσικού αερίου. Ακατέργαστα αέρια προερχόµενα από διαδικασίες ανάκτησης µπορούν συχνά να υποστούν επεξεργασία για άµεση χρήση σε αεριοστρόβιλο. Ενώσεις υδρογονανθράκων µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµο εφόσον διατηρείται επαρκής καταστολή από το σηµείο υγροποίησης.

Ο Flex Turbine MT250™ λειτουργεί αποτελεσµατικά χρησιµοποιώντας ένα ευρύ φάσµα αερίων καυσίµων. Η ικανότητα αυτή προσαρµογής της τεχνολογίας καύσης του αεριοστροβίλου, δίνει την δυνατότητα στον ΜΤ250 να πραγµατοποιεί καθαρή και αποδοτική κατανάλωση καυσίµων ενός ευρέως φάσµατος θερµιδικής αξίας – ακόµη και αερίου µε 30% περιεκτικότητα σε µεθάνιο. Έτσι, µείγµατα καυσίµων χαµηλής (βιοαερίου) ή πολύ υψηλής ενεργειακής αξίας (φυσικού αερίου) που οι άλλες τεχνολογίες αδυνατούν να εκµεταλλευτούν, η MT250 τα αξιοποιεί.

Πλεονεκτήµατα ενός Flex Turbine™ MT250

butterflye-on-flower
 • Είναι µια αξιόπιστη πηγή ενέργειας, η οποία µπορεί να τροφοδοτεί µε ασφάλεια και να καλύπτει τις ανάγκες της εκάστοτε εγκατάστασης σε ηλεκτρικό ρεύµα ακόµη και σε περίπτωση βλάβης του δικτύου.
 • Έχουν καταγραφεί πολλές και συνεχόµενες ώρες λειτουργίας σε ποικίλες εφαρµογές και περιβάλλοντα.
 • 
∆ιαθέτει εσωτερικό σύστηµα ανάκτησης θερµότητας από καυσαέρια δηµιουργώντας µικρότερες ανάγκες σε χώρο.
 • 
Παρέχει δυνατότητα θέρµανσης/ ψύξης σε συνδυασµό µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας σε βάθος χρόνου.
 • Εξασφαλίζει σταθερό κόστος παραγωγής ενέργειας στην εκάστοτε εφαρµογή (π.χ. βιοµηχανική µονάδα), εν αντιθέσει µε την απευθείας σύνδεσή της µε το δίκτυο παροχής ηλεκτρισµού.
 • 
Λειτουργεί σε αντίξοες συνθήκες και ακραία περιβάλλοντα χάριν του στιβαρού και ανθεκτικού σχεδιασµού της, καθώς και της ποιότητα κατασκευής της.
 • Παρουσιάζει χαµηλές συγκεντρώσεις αερίων ρύπων ως αποτέλεσµα του πατενταρισµένου καυστήρα χαµηλών εκποµπών ΝΟx.
 • 
Ανακτά τη θερµότητα του κινητήρα ενισχύοντας την απόδοση του αεριοστρόβιλου.
 • 
Είναι διαθέσιµο προς ενσωµάτωση fuel gas booster για αύξηση της πίεσης του αερίου καυσίµου στα κατάλληλα επίπεδα λειτουργίας της µηχανής.
 • 
Είναι πιστοποιηµένη τεχνολογία, βάσει των αυστηρότερων κανονισµών της πολιτείας της Καλιφόρνιας, ως προς τις εκποµπές αερίων ρύπων

Καθαρή παραγωγή ενέργειας

(Waste-to-Energy-WtE)

Η WASTEENERGY σας προσφέρει μια σειρά από καινοτόμες λύσεις για παραγωγή ενέργειας με σχεδόν μηδενικές εκπομπές. Οι λύσεις αυτές στρέφονται γύρω από την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας (συμπαραγωγή ενέργειας) από ένα ευρύ φάσμα πηγών καυσίμων, συµπεριλαµβανοµένων και των αερίων χαμηλής ποιότητας.
Εγκαταστήστε τώρα το Flex Turbine MT250™ και παράγετε εξαιρετικά καθαρή ηλεκτρική ενέργεια και ωφέλιμη θερμική ενέργεια..

ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ!

 • -ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: 1,5 -3 έτη!
 • -ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 2,2 GW το χρόνο!
 • -Εκπομπές (NOx, CO, VOCs) : < 5ppm!
 • -Χαμηλό κόστος συντήρησης!
 • -Μεταφερόμενο όποτε χρειαστεί!
Ο Flex MT250 G3 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας µε αεριοστρόβιλο.
Ο Flex MT250 EX είναι ένας αεριοστρόβιλος, ο οποίος εκμεταλλεύεται την παροχή θερμού αέρα από εξωτερική πηγή θερμότητας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εταιρεία WASTEENERGY είναι μία εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή εμπορικών, κατασκευαστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα Waste-to-Energy. Αποτελεί θυγατρική της SCIN AB, Σουηδικής εταιρείας επενδύσεων.
Η WASTEENERGY έχει συνάψει μια εταιρική σχέση με την EECT-Turbomachinery ώστε να πωλεί, να εγκαθιστά και να υποστηρίζει την καθαρότερη παγκοσμίως, πράσινη ενεργειακή πλατφόρμα, κατασκευής FlexEnergy και FlexPower.