wasteenergy logo THE CLEANEST ENERGY SOLUTIONS

Μετατρέψτε τα απόβλητα σε ηλεκτρική & θερμική ενέργεια

Tο πρόβλημα

Αποτελεί πρόβλημα η διαχείριση των αποβλήτων;

Αναζητείτε λύση μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Μπορείτε να επιτύχετε και τα δύο με οικονομικό όφελος.

Η χώνευση (μεθανιογένεση) είναι μία αναερόβια διεργασία μέσω της οποίας η οργανική ύλη αποσυντίθεται. Αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής είναι η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και μεθανίου (CH4), ένα μίγμα αερίων το οποίο είναι ευρέως γνωστό με τον όρο «βιοαέριο».

Επωφεληθείτε τις απεριόριστες δυνατότητες που σας προσφέρει η εκμετάλλευση της βιολογικής ιλύος που παράγεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, των υπολειμμάτων που παράγονται από τη γεωργία, των αστικών στερεών αποβλήτων και των βιομη χανικών αποβλήτων με τη μετατροπή τους σε ενέργεια.

Η λύση

Η φύση μας δείχνει το δρόμο!

Σύμφωνα με την οπτική μας, η αρχή της αναερόβιας χώνευσης είναι μηχανική και βρίσκεται σε αναλογία με τη χώνευση που συμβαίνει στον οργανισμό των μηρυκαστικών ζώων, καθιστώντας την σε ένα εξαιρετικά επικερδές και αποτελεσματικό σύστημα το οποίο μετατρέπει τη βιομάζα, σε καθαρή ενέργεια με σχεδόν μηδενικές εκπομπές.

cow

Πλεονεκτήματα στην επιλογή της λύσης που προτείνει η BioBlox-E

 • Πολύ αξιόπιστη. Με π άνω από τριάντα χρόνια εμπειρία στην μεθανιογένεση, η BioBlox-E έχει την απαραίτητη OGIN τεχνογνωσία και την εξειδίκευση ώστε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει τη βέλτιστη λύση για κάθε περίπτωση.
 • Υψηλή απόδοση με την προεπεξεργασία και τη σύνθεση της εισερχόμενης πρώτης ύλης, την ξεχωριστή υδρόλυση και χώνευση σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας. Aντιδραστήρας συνεχούς και πλήρους ανάμιξης (CST reactor) όπως επίσης και αντιδραστήρας εμβολικής ροής (Plug flow reactor) είναι διαθέσιμοι και ειδικά σχεδιασμένοι σε κάθε περίπτωση, με σκοπό την κατασκευή νέων ή την τροποποίηση ήδη εγκατεστημένων μονάδων επεξεργασίας.
 • Συμπαγής εγκαταστάσεις και στιβαρή – αξιόπιστη τεχνολογία Οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζουμε απαιτούν σχετικά μικρή επιφάνεια λόγω της ταυτόχρονης χρησιμοποίησης πρωτοποριακών τεχνολογιών και βέλτιστου σχεδιασμού.
 • Σχεδίαση με γνώμονα την ευελιξία. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή μίας μονάδας βιοαερίου γίνονται με σκοπό η μονάδα να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη κάθε φορά σε ενδεχόμενες αλλαγές της αγοράς της βιομάζας ή/και σε αλλαγές στη ποιοτική σύσταση της βιομάζας.
 • Μέγιστη απόδοση στην επένδυση. Με τη χρήση των τεχνολογιών που προτείνει η BioBlox-E B.V. για ίση χρήση πρώτης ύλης, ο πελάτης εξασφαλίζει:
  • Μέγιστη δυνατή παραγωγή βιοαερίου
  • Καλύτερη χώνευση
  • Ταχύτερη χώνευση
  • Μικρότερο χρόνο παραμονής
  • Λιγότερα παραγόμενα απόβλητα
  • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας της μονάδας
  • Χαμηλό κόστος συντήρησης
 • Διαχείριση επί της λειτουργίας. Προσφέρουμε πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης μονάδων βιοαερίου οι οποίες περιλαμβάνουν εργασίες που αφορούν τόσο στο αμιγώς τεχνικό κομμάτι όσο και στο κομμάτι που αφορά τις βιολογικές διεργασίες που συμβαίνουν στη μονάδα , εγγυώμενοι τη βέλτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία της.
 • Ολοκληρωμένη κατασκευή μονάδων.
H WASTEENERGY Α.Ε. συνδυάζει την πρωτοποριακή τεχνολογία και τεχνογνωσία της BioBox-E & των Συνεργατών της, προσφέροντας πλήθος καινοτόμων λύσεων που αφορούν στην παραγωγή βιοαερίου μέσω της αναερόβιας χώνευσης της βιομάζας.
Μην χρονοτριβείτε!
Σώστε το περιβάλλον
Προάγετε το κοινωνικό όφελος
Δημιουργήστε ενέργεια με ταυτόχρονο οικονομικό όφελος.

ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ!

 • -3ετής απόσβεση κεφαλαίου
 • -Κατοχυρωμένη (πατενταρισμένη) μέθοδος προεπεξεργασίας που αυξάνει κατά 15% την απόδοση της μονάδας παραγωγής βιοαερίου με ισοδύναμη ποσότητα πρώτης ύλης.

Αυξημένη απόδοση

με την εφαρμογή του

MOLARES™ System

στην προεπεξεργασία της πρώτης ύλης που γενικά περιλαμβάνει:

 • Υποδοχή
 • Αποθήκευση
 • Προ ανάμιξη
 • Λιώσιμο - Θρυμματισμός
 • Υδρόλυση
 • Ανάμιξη – Ομογενοποίηση
 • Προώθηση στον αντιδραστήρα

Τα πλεονεκτήματα της θερμόφιλης επεξεργασίας:

 • Υψηλότερη παραγωγή βιοαερίου στον ίδιο χρόνο παραμονής
 • Μικρότερος απαιτούμενος χρόνος παραμονής για την ίδια εισερχόμενη ποσότητα
 • Πλήρης απομάκρυνση παθογόνων και κολλοειδών βακτηρίων,
 • Υψηλότερος βαθμός απόδοσης στην αποδόμηση της οργανικής ύλης,
Η WASTEENERGY A.E. ειδικεύεται στον τομέα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, προσφέροντας εμπορικές, κατασκευαστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η WASTE ENERGY Α.Ε. είναι μία κοινοπραξία της σουηδικής εταιρίας SCIN AB και των συνεργατών της.
Η WASTEENERGY A.E. συνεργάζεται με την BioBo-E & OGIN biogas Technology B.V. η οποία ασχολείται με την ανάπτυξη την πώληση και την πραγματοποίηση μονάδων βιοαερίου. Η BioBox-E B.V. αναπτύσσει και κατασκευάζει εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου, βασισμένες τόσο σε κλασικά όσο και σε μοντέρνα βιομηχανικά πρότυπα για τη γεωργία και τη βιομηχανία εφαρμόζοντας τόσο τη ξηρή όσο και την υγρή διαδικασία παραγωγής μεθανίου