Ημερομηνία:04 February 2013

TUFENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Mέσα ενημέρωσης:………2013-06-21

Tόπος Tufeni, OLT, Ρουμανία
Τύπος εταιρείας Εκτάσεις καλλιεργειών, αγρόκτημα χοίρων
Χωνευτές 2 x (1750 m3 υπόστρωμα + 1100 m3 βιοαέριο) – μεσοφιλικό
Υδρόλυσις 1 x 125 m3
Δεύτερος Χωνευτής 1 x 4150 m3 υπόστρωμα + 2550 m3 βιοαέριο
CHP 2 x 400 kW
Υπόστρωμα Περίπου 50.000 τόνοι παραπροϊόντα και κοπριά ανά έτος
Εγκαίνια 2012
Ετήσιο κέρδος ενέργειας € 480.000