Πελάτης:Walnut Creek
Ημερομηνία:15 March 2013

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το Ιατρικό Κέντρο John Muir του πανεπιστηµίου Walnut Creek είναι µια µονάδα υψηλής φροντίδας µε 324 κλίνες. Το 2007 άρχισε την κατασκευή της επέκτασης µιας κεντρικής πτέρυγας µε πλάνο να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση και να µειώσει τις ανάγκες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πραγµατοποιήθηκε µια µελέτη σκοπιµότητας ώστε να προβλεφθούν οι ανάγκες των εγκαταστάσεων για ηλεκτρισµό και χρήση ζεστού νερού και στη συνέχεια επιλέχθηκε η τεχνολογία που παράγει αξιόπιστα αποτελέσµατα τα οποία καλύπταν τις ανάγκες που προβλέπονται.

Ένα σύστηµα τριών FlexTurbine MT250 που απέδιδαν ένα σύνολο 750kW/hr κέρδισε το διαγωνισµό. Το νοσοκοµείο, προκειµένου να έχει καθορισµένο κόστος συντήρησης και να µεγιστοποιήσει το χρόνο λειτουργίας του συστήµατος, έκλεισε συµφωνία µε την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης της FlexEnergy Inc, για τη συντήρηση του συστήµατος.

Αποτελέσµατα: Εξοικονόµηση λέβητα: $ 200.000/έτος

Ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας: $ 350.000/έτος