Πελάτης:Wareham Development
Ημερομηνία:15 March 2013

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΓΡΑΦΕΙA

Η Wareham Development, µια εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων µε έδρα στο San Francisco Bay, λειτουργώντας µε πνεύµα διορατικότητας αναζητούσε να προσφέρει στους ενοικιαστές της το µοναδικό πλεονέκτηµα χαµηλού κόστους ενέργειας. Ως λύση επιλέχθηκε η παραγωγή ενέργειας στον ίδιο τον χώρο ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η λύση αυτή περιορίζει το κόστος µελλοντικών αυξήσεων των λογαριασµών ηλεκτρικού, ενώ η θερµική ενέργεια που παράγεται από την καύση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για θέρµανση χώρου των εγκαταστάσεων EmeryStation.

Με την εγκατάσταση τριών 250kW FlexTurbine MT250s η Wareham Development εξασφαλίζει συνεχή εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του µεταβαλλόµενου κόστους ενέργειας. Οι µισθωτές επωφελούνται από εξαιρετικά καθαρή, επιτόπου, αξιόπιστη ενέργεια και µια εγκατάσταση η οποία είναι διακριτική. Και οι 3 µονάδες λειτουργούν µε καύσιµο το φυσικό αέριο.

Αποτελέσµατα: Ετήσιες Εκποµπές: $ 200.000/έτος

Ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας: $ 50,000 µε 60.000/έτος στον τοµέα της ενέργειας