Πελάτης:Johnson & Johnson
Ημερομηνία:20 March 2013

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το εργοστάσιο Ethicon της Cornelia, Georgia – µία Johnson & Johnson εταιρεία – κατασκευάζει χειρουργικά και ιατρικά εργαλεία. Κατά την παραγωγική διαδικασία, η Ethicon χρησιµοποιεί θερµότητα και ηλεκτρική ενέργεια σε σταθερή βάση 24x7x365. Ο FlexEnergy Turbine MT250 αποτέλεσε την προφανή επιλογή τους, ως αξιόπιστη λύση στη συνεχή παροχή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας επί της εγκατάστασης. Εγκατέστησαν δύο MT250 αεριοστροβίλους που προσφέρουν 2.200.000 BTU / ώρα ως τµήµα ενός προσαρµοσµένου  συστήµατος  εξαγωγής αερίων που τροφοδοτεί έναν ατµολέβητα. Η θερµική ενέργεια που παράγεται από τους αεριοστροβίλους βοηθά στη διαδικασία αποστείρωσης, µειώνοντας την ποσότητα του φυσικού αερίου, που οι υπάρχοντες σήµερα λέβητες ατµού καταναλώνουν για κανονική λειτουργία.

Αποτελέσµατα: Εξοικονόµηση λέβητα: $ 150.000/έτος

Ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας: $ 350.000/έτος