wasteenergy logo THE CLEANEST ENERGY SOLUTIONS

BioBlox, η επόμενη γενεά……

Γίνετε ουσιαστικό μέρος της λύσης

Αγαπητέ πελάτη,
Ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε να αξιολογήσετε το BioBlox, τη μία και μοναδική ημι-φορητή μονάδα “Εξοικονόμησης Ενέργειας & μείωσης των αποβλήτων” περιβαλλοντικά και οικονομικά υπεύθυνη, κατάλληλη για σχεδόν κάθε οργανισμό!
To Bioblox είναι η πιο ευέλικτη, αποδοτική μονάδα αναερόβιας χώνευσης μικρής κλίμακας.
Το BioBlox ως η βελτιωμένη έκδοση του GreenBox είναι σχεδιασμένο να επεξεργαστεί όλους τους τύπους βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και να παράγει βιοαέριο ως καύσιμο!

Προσιτό οικονομικά για σχεδόν κάθε οργανισμό, προκειμένου να εφαρμοστεί η βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους και σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον!

Το BioBlox Concept:

 • Κερδοφόρα λύση με μόνο οφέλη ως συνέπεια
 • Eργαλείο για σκοπούς μάρκετινγκ και/ή σκοπούς ενίσχυσης του προφίλ μιας επιχείρησης
 • Πολιτική ή προσωπική κουλτούρα των ιδιοκτητών ενός οργανισμού ή / και του προσωπικού για έναν καλύτερο κόσμο
 • Λύση προκειμένου να εξυπηρετήσει ζητήματα αποβλήτων σε επιχειρήσεις ή να συμμετέχει ως μέρος των περιβαλλοντικών απαιτήσεων της επιχείρησης λόγω των απαιτήσεων των κυβερνήσεων καθώς και της κοινωνίας
 • Λειτουργία και απόδοση χωρίς επιπλέον κόστος!
 • Δεν απαιτούνται επιδοτήσεις ή οικονομικά προγράμματα

Bild Green Elephant


 • Κάθε GreenBox ή BioBlox ιδιοκτήτης συμβάλει συνειδητά ως ενεργός τοπικός CO2-reducer (CO2-ελαττών) στην σημαντική συλλογική προσπάθεια της AllOptimal και των πελατών της, να μειώσει ενεργά το παγκόσμιο αποτύπωμα άνθρακα, να προστατεύσει το περιβάλλον και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής κάθε ζωντανού πλάσματος.

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Επιφάνεια 200-500 m2
  Αποτύπωμα (περίπου *) 100 m2
  Ελάχιστο ημερίσιο απόβλητο 1.000 Kg
  Μέγιστο ημερίσιο απόβλητο 5.000 Kg
  Εργασίες Πελάτη Οχι **
  Συμπεριλαμβ. HCP/ Γεννήτρια Ναι
  ΚΕΡΔΗ
  Μείωση CO2 X
  Βιοαέριο X
  Ηλεκτρική Ενέργεια X
  Θερμότητα X
  Λίπασμα X

  * Ανάλογα τη διάταξη της επιφάνειας!
  ** Ισχύει για συμβόλαια service AllOptimal Total Care!

  • Μείωση CO2
  • Παραγωγή λιγότερων αποβλήτων
  • Λιγότερο κόστος μεταφοράς αποβλήτων και ενέργειας
  • Αυτόνομη ενεργειακά και ανεξάρτητη από συμβατικές πηγές ενέργειας
  • Προστασία υδάτινων πόρων
  • Παραγωγή βιοαερίου
  • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
  • Παραγωγή θερμότητας
  • Παραγωγή λιπάσματος
  • Οικολογικό προφίλ
  • Πιστοποιητικό μείωσης εκπομπών CO2 eq (Active CO2-reducer)
  • Βελτίωση φήμης
  • Αύξηση πωλήσεων
  • Δυνατότητες χρήσης της εγκατάστασης για εκπαιδευτικούς σκοπούς
  • Θετικά εγγυημένη πρόταση που διασφαλίζει το θετικό αποτέλεσμα οποιασδήποτε προσφοράς, προτείνοντας ένα κερδοφόρο σενάριο. Σε περίπτωση που ο Βασικός Σχεδιασμός εμφανίζει αρνητική κερδοφορία, ενώ τα στοιχεία της εταιρείας σας που παρέχονται από εσάς είναι ακριβή, το ποσό που καταβλήθηκε από την εταιρεία σας στην AllOptimal ή/και τοπικούς εταίρους θα επιστραφεί σε 10 ημέρες.
  • Κατασκευαστική εγγύηση για τα υλικά και τις εγκαταστάσεις από τον κατασκευαστή. Έγκυρο σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς κατασκευαστών.
  • Εγγύηση λειτουργικότητας σχετικά με την απόδοση του BioBox. Ισχύει 12 (δώδεκα) μήνες μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της μονάδας ή 16 (δεκαέξι) μήνες μετά την προμήθεια του υλικού, ανάλογα με το ποια είναι προγενέστερη.
  • Εγγύηση λειτουργίας και απόδοσης σχετικά με την επεξεργασία των υπολογισμένων αποβλήτων, συμπεριλαμβανόμενης της ενδεχόμενης αύξησης των αποβλήτων κατά 20% στο μέλλον. Ισχύει όλο το χρονικό διάστημα που εφαρμόζεται η σύμβαση AllOptimal Total Care. ***

  *** AllOptimal Total Care Service σύμβαση είναι υποχρεωτική για την έγκυρη εγγύηση λειτουργίας και απόδοσης!

Το Biobox είναι η πιο αποτελεσματική, οικονομικά προσιτή και εύκολα εφαρμόσιμη περιβαλλοντική πολιτική, κατάλληλη για κάθε επιχείρηση με καθημερινή διαχείριση αποβλήτων ποσότητας πάνω από 500 κιλά.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την AllOptimal BV για περισσότερες πληροφορίες (κωδικός: in)…AllOptimal & BioBlox

Εφαρμογές

 • Ξενοδοχεία
 • Νοσοκομεία
 • Πανεπιστήμια (Πανεπιστημιούπολεις)
 • Κέντρα διανομής τροφίμων
 • Λιανική πώληση τροφίμων
 • Βιομηχανίες τροφίμων
 • Στρατός
 • Επίδειξη & Έρευνα
 • Γεωργικά-κτηνοτροφικά παραπροϊόντα

Τώρα και με πρόγραμματα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ!

Τώρα και με πρόγραμμα

EUROBANK LEASING!

Το BioBox θα επηρεάσει θετικά τη διαχείριση των αποβλήτων της επιχείρησής σας και θα αυξήσει πραγματικά τις μηνιαίες ταμειακές ροές της εταιρείας και τα κέρδη, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά το ανθρακικό της αποτύπωμα και την χρήση ενέργειας από συμβατικές πηγές.

The ultimate Energy saving & Waste reduction component!
Energy saving Waste management