Ανεξάρτητο ινστιτούτο μετρήσεων επιβεβαιώνει ότι ο Flex Power Oxidizer (TM) υπερκαλύπτει τα αυστηρότερα όρια αέριων εκπομπών της πολιτείας της Καλιφόρνιας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεθάνιο

Η SAIL Capital Partners, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία χαρτοφυλακίου της, Flex Power Generation, Inc, μια εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στην ενέργεια και το περιβάλλον με έδρα το Ιρβάϊν, στην Καλιφόρνια, γιόρτασε την επιτυχία στον ανεξάρτητο έλεγχο των εκπομπών του συστήματος
Περισσότερα →