Στελέχη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Transfer to Top of page

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μεταφορά επάνω

WasteEnergy A.E.
Αγίας Μαρίνας 25,
45 221 Ιωάννινα, Ελλάδα
Τηλ.: 2651 303 753
Φαξ.: 2651 306 109
Α.Φ.Μ. 997.535.982
IBAN EUR: GR86 0140 7700 7700 0200 2015 288
BIC: CRBAGRAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIN AB
OGIN
EECT-Turbomachinery
FlexEnergy
EnerCore