Ανεξάρτητο ινστιτούτο μετρήσεων επιβεβαιώνει ότι ο Flex Power Oxidizer (TM) υπερκαλύπτει τα αυστηρότερα όρια αέριων εκπομπών της πολιτείας της Καλιφόρνιας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μεθάνιο

Η SAIL Capital Partners, ανακοίνωσε ότι η εταιρεία χαρτοφυλακίου της, Flex Power Generation, Inc, μια εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στην ενέργεια και το περιβάλλον με έδρα το Ιρβάϊν, στην Καλιφόρνια, γιόρτασε την επιτυχία στον ανεξάρτητο έλεγχο των εκπομπών του συστήματος Ener-Core Power Oxidizer EC250(TM) EC250 που είχε εγκαταστασθεί στην στρατιωτική βάση, Fort Benning στίς Η.Π.Α.

Το Ener-Core Power Oxidizer EC250(TM), είναι η μόνη τουρμπίνα που προσφέρει  παραγωγή ενέργειας σε συνδυασμό με έλεγχο της ρύπανσης, μετατρέποντας το μέχρι πρότινος μη εκμεταλλεύσιμο από άλλες υπάρχουσες τεχνολογίες  βιοαέριο από χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε 250 kW ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, αρκετή για να τροφοδοτήσει 250 σπίτια.

Η καθαρή ενέργεια που παράγεται έχει σχεδόν μηδενικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και θα μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα του στρατού και τον προϋπολογισμό του.

δείτε περισσότερα: εδώ