Ετήσια συνάντηση FlexPower, EECT & WasteEnergy

Με επιτυχία στέφθηκε η ετήσια συνάντηση μεταξύ των εταιρειών FlexPower Generation, Eect-Turbomachinery και WasteEnergy.

Στη εβδομαδιαία συνάντηση αναλύθηκαν οι δυνατότητες της τεχνολογίας Flex Powerstation και οι μοναδικές εφαρμογές της και ενημερώθηκαν υποψήφιοι επενδυτές και εταιρείες που ενδιαφέρονται να εγκαταστήσουν την τεχνολογία EC250.